กิจกรรมพิเศษ / Activity

กิจกรรมพิเศษของมินนะโนะ
 โรงเรียนภาษา มินนะโนะ มีกิจกรรมมากมาย รอให้คุณเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่หาทำและเรียนได้ยาก เช่น การทำอาหาร การแต่งกาย มารยาทในการรับประทานอาหาร และอีกมากมาย เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในตำรา มีกิจกรรมสนุกๆให้คุณได้สัมผัสกันทุกคอร์ส โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาคอยให้ความรู้และดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้มินนะโนะยังมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่ รวมถึงการให้คำแนะนำข้อมูลการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนถึงประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวางแนวทาง
ในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป ...... มินนะโนะมีอะไรดี ดี รอคุณอยู่นะค่ะ


   กิจกรรมภายใน   

Course Min 1-2 ... Karuta
Course Min 1 ... Origami
Couse Min 3 ... Yukata
Course Min 4 ... Korokke
Course Min 5 ... Shuji
Course Min 6 ... Potato Mochi
Course Min 7 ... Mochi
Course Min 8 / Min 16 ... Speach Contest
Course Min 11 ... Dango
 Course Min 14 ... Hamburg Steak
Course Min 15 ... Soup Gyoza
Course Min 17 ... Temari Zushi (Sushi)

กรุณาอย่านำข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน


   กิจกรรมนอกสถานที่   

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎ์)
โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนพานพิทยาคม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720  Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน