คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม / Group Lesson

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่มของมินนะโนะ
 โรงเรียนภาษา มินนะโนะ ได้จัดเตรียมหลากหลายหลักสูตรไว้สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน ทั้งนี้ยังมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นจากที่นี่ จะได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสนุกๆ มากมาย โดยเจ้าของภาษา และคุณจะได้พบกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแนวใหม่ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่สำคัญ
 เมื่อเรียนจบทุกคอร์ส Min1-16 ยังจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย เรียนสนุกได้ความรู้ กับอาจารย์ผูเจ้าของภาษาที่ โรงเรียนภาษา มินนะโนะ


 คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบกลุ่ม 

Course
Min 1 - 18

(minnano nihongo 1-4)
 หลักสูตรมาตรฐานตามแนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 เรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลาง พร้อมกิจกรรมเรียนรู้
 วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าสใจ เช่นทำอาหารญี่ปุ่น
 ฝึกทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ
 เรียนจบคอร์สแต่ละ Min แล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
ค่าเรียน: Download
Course
การฟังและพูด
(Min9/Min18)
 เปิดสอนหลังจากจบหลักสูตร 80 ชม.
 คือ คอร์ส Min 4, 8, 12, 16 เพื่อนำความรู้ด้านไวยกรณ์ที่เรียน
 ในแต่ละคอร์สไปประยุกต์ใช้  มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูด
 ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ทันสมัย Audio-Visual Aids
 เช่น Computer, CD, Video ...

จำนวนนักเรียน 6 - 12 คน ต่อ 1 ห้อง
วันเวลาเรียน จันทร์-อังคาร 17.30 - 19.20
พฤหัสบดี-ศุกร์ 17.30 - 19.20
จันทร์-อังคาร-พฤหัสบดี-ศุกร์ 16.30 - 17.20
เสาร์-อาทิตย์ เช้า 10.10 - 12.00
บ่าย 13.10 - 15.00
เย็น 16.10 - 18.00
*เรียน 1 ชั่วโมง / 1 คาบ ⇒ เรียน 50 นาที , พัก 10 นาท
* minnano nihongo (1-4 ): 250B / เล่ม
* kanji book (1-2 ): 50B / เล่ม

มีให้เลือกหลายคอร์ส !!!

Download

 หลักสูตรมินนะโนะ ที่ใช้สอนในปัจจุบันสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แผน การสอนที่มีคุณภาพโดยยึดหลักวิชาการตามทฤษฎีการจัดทำแผนการสอน (Lesson Plan) ด้านการ ศึกษาโดยเฉพาะ เน้นเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนแต่ละหลักสูตร รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งแผนการสอนดังกล่าวมีการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนและแบบ ทดสอบความรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อทำการประเมินผลการเรียนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรและแผนการสอนสมบูรณ์แบบที่สุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720   Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน