ดำเนินจดทะเบียนสมรส-วีซ่า / Transnational Marriage-Viza

การดำเนินจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น

การจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคุณอีกต่อไป
เพียงคุณไว้วางใจให้มินนะโนะดำเนินการแทน เพื่อช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก
อันนำมาซึ่งความผิดพลาดล่าช้า และเนื่องจากมินนะโนะ เป็นโรงเรียนที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

คุณจึงมั่นใจได้ว่า คุณจะมีผู้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสแทนให้
โดยคุณสามารถ ลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการติดต่อด้วยตนเอง
ดังนั้นหากคุณประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น
เพียงติดต่อมาที่มินนะโนะคุณจะได้รับบริการที่ประทับใจในราคาที่ไม่แพง


1. จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น

ดำเนินการเตรียมเอกสารแปลเอกสารการรับรองกระทรวงต่างประเทศ
รวมค่าติดต่อกับทางญี่ปุ่นและค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่น

เหมาจ่าย yen

ระยะดำเนินการ ประมาณ 1 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารของคู่สมรส)


2. จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย /จดทะเบียนหย่าที่ประเทศไทย

ดำเนินการเตรียมเอกสารแปลเอกสารการแปลรับรองกงสุลรับรองกระทรวงต่างประเทศ
รวมค่าเดินทางในการจัดการและค่าติดต่อกับทางญี่ปุ่น

เหมาจ่าย yen

ระยะดำเนินการ ประมาณ 1 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารของคู่สมรส)


3. บริการให้คำแนะนำยื่นขอวีซ่าคู่สมรส

(หลังการจดทะเบียนสมรส)

ดำเนินการเตรียมเอกสารแปลเอกสารรวมค่าติดต่อกับคู่สมรสชาวญี่ปุ่น
รวมการจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่นจวบจนได้รับใบพำนักจาก ต.ม ญี่ปุ่น

เหมาจ่าย yen

ระยะดำเนินการ ประมาณ 2 - 3 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารและประวัติ ของผู้ยื่นขอ)

** ขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนภาษามินนะโนะ **ถ้าตกลงทำทั้ง 3 ขั้นตอน yen ⇒ เพียง  yenทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ
หรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กรุณาอย่านำข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน


 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720   Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน