เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น / Study in Japan

เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ให้ข้อมูลและบริการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปทุกขั้นตอนชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ภาคเรียนที่เปิดสอน
MANABI
MANABI Japanese Language Institute
Nagano ปีละ 4 ครั้ง
เม.ย. / ก.ค. / ต.ค. / ม.ค.

คู่มือการสมัครเรียน
www.manabi.co.jp
Tokyo
I.C. NAGOYA
I.C.NAGOYA
Aichi ปีละ 4 ครั้ง
เม.ย. / ก.ค. / ต.ค. / ม.ค.

คู่มือการสมัครเรียน
www.icn.gr.jp
NIHONGO CENTER
NIHONGO CENTER
Kyoto ปีละ 2 ครั้ง  เม.ย / ต.ค
www.nihongo-center.com

ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ


ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าแปลเอกสารในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียนต่อ NAGANO เรียนต่อ TOKYO
got nui bird
nui phira aen
tee phan yui
phim fon
kan num

กรุณาอย่านำข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน


สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720   Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน