ติวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น / Japanese Language Proficiency Test

คอร์สติวสอบวัดระดับของมินนะโนะ

ติวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ กับมินนะโนะ เพื่อความแม่นยำก่อนสอบวัดระดับจริง
Course
ติวสอบวัดระดับ
ความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น

ติวโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
Mr.Yoh Arakawa
 คอร์สติวสอบวัดระดับของมินนะโนะ
 ติวเข้มทุกเนื้อหารับรองผลการสอบ
 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคอร์สติว

 - นักเรียนได้รู้วิธีการจำหลักไวยากรณ์ และเทคนิควิธี
  การอ่านการฟัง และการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 - นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
  ข้อสอบรวมถึงการตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง
 - อาจารย์ทำสถิติให้กับทุกคน เพื่อนร.จะได้รู้ว่ามีจุดอ่อน
  ตรงไหนบ้างและมีโอกาสสอบผ่านมากน้อยเพียงแค่ไหน
คอร์สติวสอบวัดระดับ N4 / 36 ชม.
ค่าติว : 3,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)
พิเศษ!! นักเรียนมินนะโนะ 2,450 บาท
(นร.ปัจจุบัน หรือ เคยเรียนที่มินนะโนะ 160 ชม. ขึ้นไป เท่านั้น)
คุณสมบัติผู้เรียน
สอบผ่านระดับ N5 หรือ
 ผ่านสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน (ค่าสอบ 50 บาท)
เปิดเรียน
19/10/2556
เสาร์ - อาทิตย์ -- / ห้องละ-- คน

คอร์สติวสอบวัดระดับ N5 / 30 ชม.
ค่าติว : 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
พิเศษ!! นักเรียนมินนะโนะ 1,950 บาท
(นร.ปัจจุบัน หรือ เคยเรียนที่มินนะโนะ 100 ชม. ขึ้นไป เท่านั้น)
คุณสมบัติผู้เรียน
ระดับ Min 6-7 ขึ้นไป หรือ
ผ่านสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน (ค่าสอบ 50 บาท)
เปิดเรียน
19/10/2556
เสาร์ - อาทิตย์ / ห้องละ -- คน
ติวสอบวัดระดับ

นักเรียนผ่าน N2
2555/1 mint

นักเรียนผ่าน N3
2554/2 jinny 2554/2 praewaa 2554/2 mint
2555/1 cake 2012/2 ryu 2012/2 moo


นักเรียนผ่าน N4
2553 ger 2555/1 mo 2554/1 keng
2555/1 aen 2555/1 ryu 2555/1 khuan
2555/1 reiko 2555/1 nui 2012/2 gift
2012/2 faem 2556/1 bass

นักเรียนที่สอบ N5 ผ่าน...มีเยอะมากจนลงweb ไม่หมด!!!...(#^.^#)


สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720  Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน