แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ / Toranslation

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ รับรองกระทรวงการต่างประเทศ

 อัตราค่าแปลเอกสาร 

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย- อังกฤษ
และ เอกสารทางราชการ-หนังสือทางราชการ-จดหมาย-หนังสือรับรอง

ญี่ปุ่น - ไทย อังกฤษ - ไทย
เอกสารทางราชการ
< เช่น >
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนบสมรส, หย่า
- บัตรประจำตัวประชน
- หนังสือรับรองความเป็นโสด
- หนังสือรับรองต่าง ๆ
 จากสถานทูต/กงสุล
โทรมา
สอบถามได้ที่
0-5360-0863
โทรมา
สอบถามได้ที่
0-5360-0863
เอกสารทั่วไป ขึ้นอยู่กับเอกสาร
  • ราคาขึ้นอยู่กับเอกสารที่นำมาแปล
  • ค่าบริการเพิ่มสำหรับการแปลด่วน 100 บาท / 1 ฉบับ
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   อัตราเอกสารรับรองกระทรวงฯ 

เอกสารประกอบการจดทะเบีนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นต้น
เอกสารทางราชการไทยที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องผ่านการับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ
( เช่น หนังสือรับรองต่าง ๆ จากสถานทูต/กงสุลเป็นต้น )
ต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศ
รับรองทางการไทยจึงจะยอมรับ

ค่ารับรองกระทรวงฯ
เอกสารทางราชการ
< เช่น >
- สูติบัตร, มรณะบัตร
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนบสมรส, หย่า
- บัตรประจำตัวประชน
- หนังสือรับรองความเป็นโสด
- หนังสือรับรองต่าง ๆ จากสถานทูต/กงสุล
โทรมาสอบถามได้ที่
0-5360-0863
  • การส่งรับรองกระทรวงฯ ด่วนคิดราคาเพิ่ม
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงเรียนภาษา มินนะโนะ
18/5 หมู่ 17 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel : 0-5360-0863 / 0-8153-08720   Fax : 0-5375-5266

minnano

MINNANO Information
โรงเรียนมินนะโนะ
ติดต่อมินนะโนะ (Map)
กิจกรรมพิเศษ
จำหน่าย ชุดยูกาตะ
คอร์สภาษาญี่่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
คอร์สภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว
คอร์สสำหรับเด็กประถม
Online Japanese Lesson
ติวสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ปุ่น
แปลภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,รับรองกระทรวง,กงสุล,ดำเนินจดทะเบียนสมรส
แปลภาษาญี่่ปุ่น-อังกฤษ
เอกสารรับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียน
สมรสกับชาวญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ประสานงาน
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษามินนะโนะ

กรุณาอย่านำแบบและข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน