สอนภาษาญี่ปุ่น,เรียนต่อญี่ปุ่น,แปลภาษาญี่ปุ่น,รับรองกระทรวง-กงสุล

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น┃MINNANO

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น


ตอนนี้เพจกำลังปรับปรุงอยู่นะคะ

 มินนะโนะสามารถออกเอกสารรับรองการเรียนหรือประกาศนียบัตรตามชั่วโมงเรียนที่ผู้เรียนได้สมัครเรียนจริง เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรต้นแบบของโรงเรียนมินนะโนะเองซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่ใช้หลักสูตรของศึกษาธิการ ดังนั้นจึงต้องเรียนต้องจบ 160 ชม.และสอบให้ผ่านจึงจะสามารถออกเอกสารรับรองการเรียนได้

หลักสูตร

 มินนะโนะได้คำนึงถึงคุณภาพในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนชาวไทย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ระดับต้น

N.5 หนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ 1-2 จำนวนชั่วโมงเรียน ประมาณ100-200 ชั่วโมง คันจิ 150 ตัว คำศัพท์ 800 คำ สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้เล็กน้อย

N.4 หนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ 3-4 จำนวนชั่วโมงเรียน ประมาณ 200-300 ชั่วโมง คันจิ 300 ตัว คำศัพท์ 1,500 คำ สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

ระดับกลาง

N2-3 จำนวนชั่วโมงเรียนประมาณ 300-500 ชั่วโมงขึ้นไป ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมด้วย (โปรดสอบถามรายละเอียดเพื่อขอคำแนะนำก่อนสมัครเรียน)

ระดับสูง

N1 จำนวนชั่วโมงเรียนประมาณ 800 ชั่วโมงขึ้นไป ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมด้วย (โปรดสอบถามรายละเอียดเพื่อขอคำแนะนำก่อนสมัครเรียน)

ลักษณะการสอน

การอ่าน
เน้นการอ่านเพื่อให้การออกเสียงชัดเจน และถูกต้อง
การเขียน
เน้นการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
การฟัง
ผู้สอนจะพัฒนาการทักษะการฟังโดยเพิ่มความเร็วขึ้นของบทสนทนา จนเทียบเท่าความเร็วของเจ้าของภาษา และผู้สอนจะเพิ่มเทคนิคการฟังโดยใช้สื่อซีดีร่วมด้วย
การพูด
เน้นการพูดให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักภาษา และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง อดีต ปัจจุบัน อนาคต + การใช้คำช่วย เพื่อให้บทสนทนาถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์

Private Lesson

 

Group Lesson

 

test


Information

  • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Tel/Line : 0815308720
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาอย่านำข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน