สอนภาษาญี่ปุ่น,เรียนต่อญี่ปุ่น,แปลภาษาญี่ปุ่น,รับรองกระทรวง-กงสุล

แปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ รับรองกระทรวงฯ┃MINNANO

บริการแปลเอกสาร ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ รับรองกระทรวงการต่างประเทศ-สถานทูตญี่ปุ่น


แปลเอกสาร

 • แปลเอกสารราชการ
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย
 • แปลเอกสารทางการศึกษา
 • แปลเอกสารทั่วไป
และดำเนินการรับรองกระทรวงการต่างประเทศ หรือ รับรองเอกสารสถานทูตประเทศญี่ปุ่น

ค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร

อัตราค่าแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษ เริ่มต้น หน้าละ 450 บาท

อัตราค่าแปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น

แปลเอกสารต่างๆ
 • ภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้น หน้าละ  550 บาท

อัตราค่าบริการเอกสารรับรอง

- ค่าบริการรับรองเอกสาร กระทรวงการต่างประเทศไทย ... เริ่มต้น 750 บาท

- ค่าบริการรับรองเอกสาร สถานทูตประเทศญี่ปุ่น ... เริ่มต้น 2,500 บาท

** เอกสารประกอบการจดทะเบีนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นต้นเอกสารทางราชการไทยที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องผ่านการับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ (เช่น หนังสือรับรองต่าง ๆ จากสถานทูต/กงสุลเป็นต้น) ต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทยจึงจะยอมรับ

Promotion แปล+รับรองเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรส

 สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ดำเนินการเอกสารด้วยตนเอง บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น , ภาษาอังกฤษ , รับรองกระทรวงการต่างประเทศ

 1. หนังสือรับรองสถานภาพโสด (ใบโสด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
แปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ+รับรองเอกสาร กระทรวงฯ
.. เพียง 5,990 บาท เท่านั้น

** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะดำเนินการทางเอกสารเท่านั้น มิใช่การติดต่อประสานงานระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่าย


Information

 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel/Line : 0815308720
 • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาอย่านำข้อความในเว็บไซต์ไปดัดแปลงใช้กับเว็บไซต์ของท่าน